Logo MB Regentox

Nghiên Cứu & Phát Triển

các chương trình nghiên cứu & phát triển

Regentox hướng đến các hoạt động nghiên cứu & phát triển không ngừng nghỉ

Bên cạnh các tiêu chí về chất lượng và sản xuất, chúng tôi còn đề cao hướng đến các hoạt động nghiên cứu & phát triển kết nối trong ngành và có tác động tích cực đến cộng đồng.

img-3

Quan hệ đối tác

Sự kết nối và phát triển quan hệ đối tác là tiêu chí quan trọng cho sự phát triển chung của chúng tôi.

img-4

Các dự án

Trong quá trình nghiên cứu & phát triển, chúng tôi xây dựng lên các dự án liên quan trong ngành và cộng đồng.

img-5

Hội nghị khoa học

Các nghiên cứu & chương trình phát triển của chúng tôi được cập nhật thường xuyên qua các hội nghị khoa học kết nối các chuyên gia trong ngành.

Liên hệ để trở thành đối tác

Liên hệ với chúng tôi để trở thành Đối tác phân phối và hợp tác trong các chương trình về nghiên cứu và phát triển trong ngành